13 مورد یافت شد

ارزیابی اموزش تحصیلی

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

ارزیابی رویکردها و ابزار تعامل آموزشی از منظر اصول یادگیری

5 هفته‌ی 4 ساعته
59 فراگیر

بدون قیمت

آشنایی با اصول فقه

36 هفته‌ی 4 ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

کاربرد اصول دین در روزمره

36 هفته‌ی 4 ساعته
10 فراگیر

بدون قیمت

مادر و کودک

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

اخلاق کاربردی - چالش ها و کاوش های نوین در اخلاق عملی

هفته‌ی ساعته
6 فراگیر

بدون قیمت

مفاهيم ارزشی و اخلاقی نهج البلاغه

هفته‌ی ساعته
2 فراگیر

بدون قیمت

چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟

هفته‌ی ساعته
8 فراگیر

بدون قیمت

آشنایی با مسئله ارزیابی آزاد

هفته‌ی ساعته
4 فراگیر

بدون قیمت

انجمن اسلامی

هفته‌ی ساعته
7 فراگیر

1,000تومان

ارتباط موثر

36 هفته‌ی 4 ساعته
43 فراگیر

بدون قیمت

پیش نیاز آزمون

4 هفته‌ی 4 ساعته
0 فراگیر

بدون قیمت

دوره مدیریت پروژه

4 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت