6 مورد یافت شد

ساختمان داده

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

برنامه نویسی به زبان پایتون

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

آموزش AdobeXD

هفته‌ی ساعته
10 فراگیر

1,000تومان

آموزش پایتون : از فرش به عرش برسید

10 هفته‌ی 4 ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

آموزش JavaScript

هفته‌ی ساعته
6 فراگیر

10,000,000تومان

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

36 هفته‌ی 4 ساعته
39 فراگیر

بدون قیمت