4 مورد یافت شد

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

36 هفته‌ی 4 ساعته
39 فراگیر

رایگان

آموزش پایتون : از فرش به عرش برسید

10 هفته‌ی 4 ساعته
3 فراگیر

رایگان

آموزش AdobeXD

هفته‌ی ساعته
10 فراگیر

1,000تومان

برنامه نویسی به زبان پایتون

هفته‌ی ساعته
2 فراگیر

رایگان