8 مورد یافت شد

تولید محتوا الکترونیک و برنامه سازی

36 هفته‌ی 4 ساعته
42 فراگیر

رایگان

بوت کمپ جنگو

هفته‌ی ساعته
4 فراگیر

رایگان

آموزش طراحی سازه جهت ورود به بازار کار با زبان ساده

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

700,000تومان

آموزش پایتون : از فرش به عرش برسید

10 هفته‌ی 4 ساعته
3 فراگیر

رایگان

ارزیابی رویکردها و ابزار تعامل آموزشی از منظر اصول یادگیری

12 هفته‌ی 8 ساعته
11 فراگیر

2,000تومان

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

36 هفته‌ی 4 ساعته
35 فراگیر

رایگان

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای(سبحانی)

36 هفته‌ی 4 ساعته
7 فراگیر

رایگان

برنامه نویسی به زبان پایتون

هفته‌ی ساعته
2 فراگیر

رایگان