درس آپ

مدرک تحصیلی:

درس آپ مجموعه ای از اساتید برجسته را در عرصه ها و زمینه های متفاوت و مختلف شامل می شود که در کنار هم برای این سازمان فعالیت می کنند و در این سازمان مشغول ساخت و پشتیبانی دوره ها هستند

حوزه های تخصص

  • تمامی حوزه ها

ارتباط با استاد