شناخت علوم احتمالات

زبان دوره را در اینجا تعیین کنید. این بخش به کاربران کمک میکند تا دورهای را که تحت زبان خاصی تدریس شده پیدا کنند. همچنین برای محلی کردن ایمیلهای انبوه نیز استفاده میشود.


ثبت نام به پایان رسیده است

توضیحات

سرفصل ها
۱- آنالیز ترکیبی و احتمال
۲- متغییر های تصادفی
۳- متغییر های تصادفی توأم
۴- توزیع های گسسته و پیوسته
۵- توزیع های نمونه ای،براورد و ازمون

  • مقدار تلاش لازم: 10:00 ساعت در هفته
  • سطح: مقدماتی
  • زبان: فارسی