آموزش کار با درس ساز

طراحی یک دوره سریع برای کمک به شما در کشف مراحل مختلف ساخت و برنامه ریزی یک دوره ی درس آپ. ایده آل برای مربیان و راهبران آموزشی علاقه مند به ساخت یک MOOK در درس آپ


ثبت نام به پایان رسیده است

توضیحات

سامانه ی درسآپ طراحی شده تا بتواند به فراگیران و آموزش دهندگان برای حرکت رو به جلو در عرصه ی آموزش کمک کند. در این دوره شما محتوای مناسب و ارزشمند ی درباره کار با سامانه به هنگام ساخت دوره پیدا خواهید کرد و پس از گذراندن این دوره توانایی ایجاد دوره های آموزشی با سامانه درسآپ را خواهید داشت.

  • مقدار تلاش لازم: 05:00 ساعت در هفته
  • سطح: مقدماتی
  • زبان: English