دوره آموزشی زبان پایتون


ثبت نام به پایان رسیده است

توضیحات

سرفصل های دوره آموزش پایتون – زبان برنامه نویسی PYTHON

 • مقدمه ای بر پایتون
 • پایتون ۲ و ۳
 • قواعد کلی برنامه نویسی به زبان python
 • کار با متغیرها، اعداد و رشته ها در پایتون
 • کار با list، dictionary و set
 • گزاره شرطی
 • حلقه ها در پایتون
 • تعریف تابع در زبان برنامه نویسی python
 • ماژول ها و package
 • کلاس و Object
 • کانتینرها Container
 • Data در پایتون
 • کار با فایل در زبان برنامه نویسی پایتون
 • کار با پایگاه داده در پایتون
 • وب مقدماتی
 • سیستم مقدماتی
 • شبکه مقدماتی
 • زبان: English