دوره SEM

این واژه به معنی نوعی خاصی از بازاریابی توسط موتورهای جستجو است که از طریق پرداخت هزینه انجام میشود. یکی از شناختهشدهترین انواع بازاریابی موتورهای جستجو، تبلیغات کلیکی گوگل یا AdWords است؛ اما تبلیغ در موتورهای جستجوی Bing و Yahoo نیز میتواند برای شما مفید باشد. بازاریابی موتورهای جستجو (SEM) قدرت موتورهای جستجوگر مانند گوگل را افزایش میدهد تا به مشتریهای بالقوه کسب و کار شما در بهترین زمان و مکان ممکن، دست یابد


ثبت نام به پایان رسیده است

توضیحات

سر فصل های یادگیری:
• PPC
• CPC
• CPM
• CPA
• CTR

  • زبان: English