SPSS کاربردی

SPSS نرمافزاری است که جهت تحلیل آماری در تحقیقات دانشگاهی و پژوهشهای سازمانی استفاده میگردد. SPSS مخفف (Statistical package for social science) به معنای «بستهآماری برای علوم اجتماعی» است، که در عین راحتی و سادگی، یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تحلیل آماری دادههای اجتماعی و رفتاری میباشد.


ثبت نام به پایان رسیده است

توضیحات

۱-نرم افزار spss چیست؟

۲- تاریخچه نرم افزار SPSS

۳- کاربرد نرم افزار SPSS

۴- زیر مجموعه های خانواده نرم افزاری SPSS

۵- سه مرحله اساسی در کار با نرم افزار اس پی اس اس

۶- دانلود و نصب SPSS

۷- معرفی SPSS (فیلم توضیح محیط نرم افزار اس پی اس اس)

۸- شرح منوهای نرم افزار اس پی اس اس

۱-۸- منوی File نرم افزار SPSS

۲-۸- منوی Edit در نرم افزار SPSS

۳-۸- منوی View در نرم افزار SPSS

۴-۸- منوی Data در نرم افزار SPSS

۵-۸- منوی Transform در نرم افزار SPSS

۶-۸- منوی Analyze در نرم افزار SPSS

۷-۸- منوی Direct Marketing در نرم افزار SPSS

۸-۸- منوی Graphs در نرم افزار SPSS

۹-۸- منوی Utilities در نرم افزار SPSS

۹- تعریف متغیرها در SPSS

۱۰- ورود داده ها در SPSS

۱۱- ذخیره کردن داده ها در SPSS

۱۲- سفارش تحلیل فصل ۴ پایان نامه با SPSS

۱۳-نمونه خروجی برخی آزمون های آماری در SPSS

  • سطح: مقدماتی
  • زبان: فارسی