سامانه آموزشی مجازی درس آپ | مهارت برای اشتغال

نفر فراگیر
تعداد دوره
دقیقه آموزش

پرطرفدارترین دورها

خلاصه ای از ایجاد یک دوره درس آپ

1 هفته‌ی 1 ساعته
25 فراگیر

رایگان

آشنایی با مسئله ارزیابی آزاد

2 هفته‌ی 1 ساعته
23 فراگیر

رایگان

مروری کوتاه بر امکانات درس ساز

2 هفته‌ی 2 ساعته
11 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش پایتون : از فرش به عرش برسید

10 هفته‌ی 4 ساعته
4 فراگیر

رایگان

ساخت یک دوره در درس ساز

1 هفته‌ی 1 ساعته
4 فراگیر

رایگان

زبان انگلیسی پایه هفتم آموزش و پرورش (Prospect_1)

28 هفته‌ی 2 ساعته
4 فراگیر

رایگان

در حال تولید

معرفی امکانات درس ساز

2 هفته‌ی 1 ساعته
3 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

12 هفته‌ی 8 ساعته
3 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش AdobeXD

7 هفته‌ی 4 ساعته
2 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش JavaScript

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

رایگان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سازمان بسیج مهندسین صنعتی تهران بزرگ

عصر خلاق

دانشگاه سوره

مؤسسات بیشتر

خلاصه ای از ایجاد یک دوره درس آپ

1 هفته‌ی 1 ساعته
25 فراگیر

رایگان

آشنایی با مسئله ارزیابی آزاد

2 هفته‌ی 1 ساعته
23 فراگیر

رایگان

مروری کوتاه بر امکانات درس ساز

2 هفته‌ی 2 ساعته
11 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش پایتون : از فرش به عرش برسید

10 هفته‌ی 4 ساعته
4 فراگیر

رایگان

ساخت یک دوره در درس ساز

1 هفته‌ی 1 ساعته
4 فراگیر

رایگان

زبان انگلیسی پایه هفتم آموزش و پرورش (Prospect_1)

28 هفته‌ی 2 ساعته
4 فراگیر

رایگان

در حال تولید

معرفی امکانات درس ساز

2 هفته‌ی 1 ساعته
3 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

12 هفته‌ی 8 ساعته
3 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش AdobeXD

7 هفته‌ی 4 ساعته
2 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش JavaScript

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

رایگان

فراگیران

دانش آموزان یا فراگیران با تمام امکاناتی که در فضاهای تحصیلی داشته اند میتوانید به صورت تعاملی به ادامه تحصیل بپردازند در این مسیر میتوانند از امکاناتی مثل شرکت در آزمون ها، ارسال تکالیف، مشاهده کارنامه و خیلی از امکانات دیگر در ادامه‌ی مسیر یادگیری خود استفاده کنید.

مربیان

مربیان با امکانات بی نظیری که در دست دارند میتواند دروس خود را به صورت تعاملی و انعطاف پذیری ارائه دهند، طرح درس خود را تعیین کنند، آزمون برگزار کنند، و هر امکانی که اساتید لازم دارند. ایجاد درس در درس‌آپ کاملا رایگان است و همین حالا می‌توانید درس خود را ایجاد کنید.

موسسات

با ایجاد موسسات می‌توانید دوره‌های خود را با نام موسسه خود منتشر کرده و استاید خود را تعریف نموده و برای هر استاد توافقات مالی خاصی تنظیم کنید.

جدیدترین دروه ها

در حال تولید

زبان انگلیسی پایه دهم

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

رایگان

در حال تولید

علم کامپیوتر

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

رایگان

در حال تولید

معرفی امکانات درس ساز

2 هفته‌ی 1 ساعته
3 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش پایتون : از فرش به عرش برسید

10 هفته‌ی 4 ساعته
4 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش برنامه نویسی به زبان ++C

12 هفته‌ی 8 ساعته
3 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش AdobeXD

7 هفته‌ی 4 ساعته
2 فراگیر

رایگان

در حال تولید

آموزش JavaScript

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

رایگان

دوره تولید محتوای 1400

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

رایگان

زبان انگلیسی پایه هفتم آموزش و پرورش (Prospect_1)

28 هفته‌ی 2 ساعته
4 فراگیر

رایگان

خلاصه ای از ایجاد یک دوره درس آپ

1 هفته‌ی 1 ساعته
25 فراگیر

رایگان