سامانه آموزشی مجازی درس آپ | مهارت برای اشتغال

نفر فراگیر
تعداد دوره
دقیقه آموزش

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سازمان بسیج مهندسین صنعتی تهران بزرگ

عصر خلاق

دانشگاه سوره

سازمان‌ها بیشتر

محبوب‌ترین دوره‌ها

در حال تولید

ارتباط موثر

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

ازدواج

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

تربیت جنسی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

توسعه فردی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

فرزند پروری مثبت

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

کار تیمی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

مدیریت تعارض

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

مهارت های اثربخش رهبری در سیستم

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

هنر ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

تفکر سیستمی برای مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

فراگیران

دانش آموزان یا فراگیران با تمام امکاناتی که در فضاهای تحصیلی داشته اند میتوانید به صورت تعاملی به ادامه تحصیل بپردازند در این مسیر میتوانند از امکاناتی مثل شرکت در آزمون ها، ارسال تکالیف، مشاهده کارنامه و خیلی از امکانات دیگر در ادامه‌ی مسیر یادگیری خود استفاده کنید.

مربیان

مربیان با امکانات بی نظیری که در دست دارند میتواند دروس خود را به صورت تعاملی و انعطاف پذیری ارائه دهند، طرح درس خود را تعیین کنند، آزمون برگزار کنند، و هر امکانی که اساتید لازم دارند. ایجاد درس در درس‌آپ کاملا رایگان است و همین حالا می‌توانید درس خود را ایجاد کنید.

سازمان‌ها

با ایجاد سازمان‌ها می‌توانید دوره‌های خود را با نام سازمان خود منتشر کرده و استاید خود را تعریف نموده و برای هر استاد توافقات مالی خاصی تنظیم کنید.

جدیدترین دوره‌ها

در حال تولید

زبان انگلیسی پایه دهم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

زبان انگلیسی هشتم - Prospect 2

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

زبان انگلیسی نهم - Prospect 3

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

آموزش Academic Writing (1) Sentences to Paragraphs

هفته‌ی ساعته
4 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

عربی پایه هفتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

عربی پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

فرهنگ و هنر پایه هفتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

فرهنگ و هنر پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

فارسی پایه هفتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

در حال تولید

فارسی پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت