سامانه آموزشی مجازی درس آپ | مهارت برای اشتغال

نفر فراگیر
تعداد دوره
دقیقه آموزش

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سازمان بسیج مهندسین صنعتی تهران بزرگ

عصر خلاق

دانشگاه سوره

سازمان‌ها بیشتر

محبوب‌ترین دوره‌ها

ارتباط موثر

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

ازدواج

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

تربیت جنسی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

توسعه فردی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

فرزند پروری مثبت

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

کار تیمی

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

مدیریت تعارض

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

مهارت های اثربخش رهبری در سیستم

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

هنر ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

تفکر سیستمی برای مدیران

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

بدون قیمت

فراگیران

دانش آموزان یا فراگیران با تمام امکاناتی که در فضاهای تحصیلی داشته اند میتوانید به صورت تعاملی به ادامه تحصیل بپردازند در این مسیر میتوانند از امکاناتی مثل شرکت در آزمون ها، ارسال تکالیف، مشاهده کارنامه و خیلی از امکانات دیگر در ادامه‌ی مسیر یادگیری خود استفاده کنید.

مربیان

مربیان با امکانات بی نظیری که در دست دارند میتواند دروس خود را به صورت تعاملی و انعطاف پذیری ارائه دهند، طرح درس خود را تعیین کنند، آزمون برگزار کنند، و هر امکانی که اساتید لازم دارند. ایجاد درس در درس‌آپ کاملا رایگان است و همین حالا می‌توانید درس خود را ایجاد کنید.

سازمان‌ها

با ایجاد سازمان‌ها می‌توانید دوره‌های خود را با نام سازمان خود منتشر کرده و استاید خود را تعریف نموده و برای هر استاد توافقات مالی خاصی تنظیم کنید.

جدیدترین دوره‌ها

زبان انگلیسی پایه دهم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

زبان انگلیسی هشتم - Prospect 2

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

زبان انگلیسی نهم - Prospect 3

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

آموزش Academic Writing (1) Sentences to Paragraphs

هفته‌ی ساعته
4 فراگیر

بدون قیمت

عربی پایه هفتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

عربی پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

فرهنگ و هنر پایه هفتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

فرهنگ و هنر پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

فارسی پایه هفتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت

فارسی پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

بدون قیمت