سامانه آموزشی مجازی درس آپ | مهارت برای اشتغال

نفر فراگیر
تعداد دوره
دقیقه آموزش

درس‌آپ

مدرسین آزاد

توانمندی و توسعه(توت)

هنرستان شهید بنکدار

انجمن‌های اسلامی دانش‌ آموزان ( فانوس )

سازمان‌ها بیشتر

محبوب‌ترین دوره‌ها

آموزش Vocabulary In Use 1 - Part 1

8 هفته‌ی 4 ساعته
10 فراگیر

300,000تومان

آموزش Academic Writing (1) Sentences to Paragraphs

هفته‌ی ساعته
10 فراگیر

رایگان

آموزش طراحی سازه جهت ورود به بازار کار با زبان ساده

هفته‌ی ساعته
3 فراگیر

700,000تومان

ورود موفق به بازار رمزارز

4 هفته‌ی 5 ساعته
3 فراگیر

2,000,000تومان

آموزش Academic Writing (4) Essays

هفته‌ی ساعته
2 فراگیر

رایگان

آموزش Academic Writing (۵) Essays to Research Papers

هفته‌ی ساعته
2 فراگیر

رایگان

آموزش Vocabulary In Use 1 - Part2

8 هفته‌ی 4 ساعته
2 فراگیر

300,000تومان

آموزش Academic Writing (2) Paragraphs

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

رایگان

آموزش Academic Writing (3) Paragraphs to Essays

هفته‌ی ساعته
1 فراگیر

رایگان

ارزیابی رویکردها و ابزار تعامل آموزشی از منظر اصول یادگیری

5 هفته‌ی 4 ساعته
59 فراگیر

رایگان

فراگیران

دانش آموزان یا فراگیران با تمام امکاناتی که در فضاهای تحصیلی داشته اند میتوانید به صورت تعاملی به ادامه تحصیل بپردازند در این مسیر میتوانند از امکاناتی مثل شرکت در آزمون ها، ارسال تکالیف، مشاهده کارنامه و خیلی از امکانات دیگر در ادامه‌ی مسیر یادگیری خود استفاده کنید.

مربیان

مربیان با امکانات بی نظیری که در دست دارند میتواند دروس خود را به صورت تعاملی و انعطاف پذیری ارائه دهند، طرح درس خود را تعیین کنند، آزمون برگزار کنند، و هر امکانی که اساتید لازم دارند. ایجاد درس در درس‌آپ کاملا رایگان است و همین حالا می‌توانید درس خود را ایجاد کنید.

سازمان‌ها

با ایجاد سازمان‌ها می‌توانید دوره‌های خود را با نام سازمان خود منتشر کرده و استاید خود را تعریف نموده و برای هر استاد توافقات مالی خاصی تنظیم کنید.

جدیدترین دوره‌ها

زبان انگلیسی پایه دهم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

زبان انگلیسی هشتم - Prospect 2

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

زبان انگلیسی نهم - Prospect 3

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

عربی پایه هفتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

عربی پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

فرهنگ و هنر پایه هفتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

فرهنگ و هنر پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

فارسی پایه هفتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

فارسی پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان

کار و فناوری پایه هشتم

36 هفته‌ی 4 ساعته
1 فراگیر

رایگان